Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szak


 

 

 

 

Szakvezető: Dr. Gődény Sándor egyetemi docens

Az egészségügyi törvény előírja minden egészségügyi intézmény számára minőségügyi rendszer létrehozását és működtetését. A rendszer kialakításához és működtetéséhez, a működés folyamatos ellenőrzéséhez és fejlesztéséhez az egészségügyi minőségbiztosítás, ellenőrzés és fejlesztés kérdéseiben jártas, az igényeknek megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberekre van szükség. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségügyi ellátás minden szintjén:

  • a minőségmenedzsmenti szempontok szerint megfelelnek az egészségügyi ellátás megfelelőségét biztosító népegészségügyi, gazdasági, társadalmi és szakmai elvárásoknak,
  • képesek páciens-központú, biztonságos minőségügyi rendszert tervezni, bevezetni, működtetni, fejleszteni,
  • képesek minőségi standardok, kritériumok és indikátorok kidolgozására,
  • képesek a működés hatásait kritériumok alapján indikátorokkal mérni, majd értékelni,
  • képesek az okok alapján a szükséges változtatások meghatározására, a változtatások bevezetésére és megtartására,
  • képesek az ellátás fő és támogató folyamatainak és a folyamatok eredményeinek folyamatos javítására,
  • képesek az egészségügyi szolgáltatások szakmaiságának jellemzésére, az ellátás eredményességének és hatékonyságának fejlesztésére, a betegkockázat csökkentésére, és a belső klinikai audit ciklus működtetésére,
  • alkalmasak tervező, szervező, irányító és egyéb ellenőrző tevékenységre, amelyek segítségével szerves részévé válnak a szervezet felsőmenedzsmentjének.

A szakirányú képzés további célja:

  • Olyan szakemberek képzése, akik képesek hatósági szakfelügyelőként vagy minőségügyi szakfőorvosként, illetve minőségügyi szakági vezetőként szakmai minőségértékelésre, fejlesztésre, a klinikai audit rendszerű alkalmazására.

Lásd még: Minőségügyi vezetők kompetenciái

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága (EOQ MNB) akkreditációs eljárást követően fogadta el, hogy az „Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési” szak elvégzésével a hallgató egyúttal teljesíti az EOQ „Quality System Manager in Healthcare” képzés kritériumait is. Az EOQ akkreditációval lehetővé vált, hogy a szakon végzők – Magyarországon egyedülállóan – a „Minőségügyi rendszermenedzser az egészségügyben” EOQ oklevelet is megszerezzék.

 Az egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szak oktatási programja

Alapozó tárgyak
kötelező
A biostatisztika alapjai
Informatika
Az egészségügyi informatika alapjai
Az epidemiológia alapjai
Egészségügyi rendszerek működése és irányítása
Egészségügyi gazdaságtan

Szakirányú tárgyak
kötelező
Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a népegészségügyi gyakorlatban
Minőségügyi alapismeretek
Menedzseri alapismeretek
Minőségügyi rendszerek
Minőségfejlesztési módszerek
Az egészségügyi szolgáltatások értékelése
Az egészségügyi intézmények önértékelése
Klinikai audit és indikátorok
Infekciókontroll és betegbiztonság
Pályázatok és tanulmányok írása
Egészségpolitika

Választható
Minőség az egészségügyben

Kötelezően választandó specializációs tárgyak
Bioetika a népegészségügyben
A magyar népegészségügy története
A nem fertőző betegségek epidemiológiája
Az egészségfejlesztés alapjai
A magatartástudomány alapjai
Orvosi demográfia
Foglalkozás-egészségtan
Kommunikáció
Környezeti kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció
Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében
Szociálpolitika
Tudomány- és egészségfilozófia
Az alapellátás és népegészségügy
Helyi egészségpolitika-fejlesztés
Modern statisztikai módszerek

Szabadon választható specializációs tárgyak
Tetszőlegesen az intézmény kínálatából

Hallgatói vélemény
Dr. Balla Rozália fővárosi sürgősségi szakfelügyelő főorvos

Szent Imre Kórház, Budapest
egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakos hallgató.

"22 éve dolgozom a sürgősségi betegellátásban, 10 éve a sürgősségi rendszerszabályozási, szervezési tevékenységében, 5 éve a főváros
sürgősségi szakfelügyelőjeként. A sürgősségi ellátás egységes rendszerének kialakításának alapja a jelenlegi működés adatainak
ismerete, elemzése, ennek során sikerülhet biztonságos sürgősségi szolgáltatást eredményező ellátásszervezés.Számos szervezési feladatban vettem részt, amely során bizonyossá vált, hogy minőségszemlélet, minőségirányítási rendszer, ezen belül a minőséget biztosító standardok, az irányítást és a szakmai folyamatokat rendszeresen mérő és fejlesztő módszerek alkalmazása nélkül nem lehet hatékony és eredményes egészségügyi ellátást megvalósítani.
A gondolkodásmód és a munkámhoz szükséges ismeretek elsajátításáért, megértéséért jelentkeztem a Debreceni Egyetem Egészségügyi Minőségbiztosítási és Minőségfejlesztési Szakára. A tanulási időszakokat megkönnyíti, barátságossá teszi az az egyetemi környezet, amelyben humánus szemlélet, magas szintű, alkalmazható ismeretanyag átadás és számonkérés, a fejlődést segítő tanár-hallgató viszony, a komfortérzés jellemző. Az elmúlt időszakban minőségügyi alapokon nyugvó nemzetközi sürgősségi tanulmányok, WHO stratégia kidolgozásában vehettem részt, amely során a frissen szerzett ismereteimet szinte azonnal tudtam hasznosítani."

Tájékoztató az Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakról és tanfolyamairól
(2012-2014) (pdf)

Jelentkezési lap szakirányú képzésre

Jelentkezési lap tanfolyamra

Az Egészségügyi minőségbiztosítás és minőségfejlesztési szak felvételi tájékoztatója a www.felvi.hu honlapon

DE OEC Népegészségügyi Kar honlapja:  http://www.nk.unideb.hu/index.php

Hozzászólások

Nincs hozzászólás...

Hozzászólás előtt be kell jelentkezni:
BELÉPÉS

Legfrissebb hozzászólások