EOQ MNB

 

A szervezet megalapítása és általános jellemzése

A szervezet megalapítása és általános jellemzése

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságát (EOQ MNB) 1972-ben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Kohó- és Gépipari Minisztérium, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, valamint a Magyar Szabványügyi Hivatal alapította. Ez a szakemberekből álló szervezet 1972. óta tagja az Európai Minőségügyi Szervezetnek, az EOQ-nak.

Az EOQ MNB 1991-ben társadalmi szervezetté alakult át, melyet a Fővárosi Bíróság 1992. elején vett nyilvántartásba, majd visszamenőleges hatállyal 1998. január 1-től közhasznú szervezetté nyilvánította. Az EOQ MNB szervezi, koordinálja és segíti tagjainak minőségügyi tevékenységét. Alapszabálya szerint az EOQ MNB fő célkitűzései a következő pontokban foglalhatók össze:

 • A magyar minőségügyi szakemberek többi társadalmi egyesületével és a minőségügyi intézmények szakértőivel együttműködve a magyar minőségügy képviselete az EOQ-ban és más nemzetközi minőségügyi és kapcsolódó szervezetekben.
 • Az EOQ -tól és más nemzetközi szervezetektől kapott minőségügyi információk széles körű terjesztése a hazai szakmai közéletben, hozzájárulva ezzel a minőségügy, valamint a termékek és szolgáltatások minőségi színvonalának fejlesztéséhez.
 • A magyar minőségügyi szakértők EOQ tanúsítási rendszerének hazai bevezetése és működtetése.

Az EOQ MNB tagságát a minőségügy iránt elkötelezett egyéni és jogi tagok alkotják; az utóbbiak között megtalálhatók az ipari és szolgáltató vállalatok, a minisztériumok, tanácsadók és tanúsító cégek, kutató és oktatási intézmények, valamint más társadalmi szervezetek és vizsgáló laboratóriumok.Az EOQ MNB tevékenységének alapját a Küldöttközgyűlés által elfogadott Alapszabály képezi, amely szerint az EOQ MNB munkáját a Vezetőség és a Választmány irányítja.

Az EOQ MNB szakmai tevékenységének egy jelentős részét szakbizottsági munka keretén belül végzi. Az EOQ MNB szakbizottságai nyitottan, más minőségügyi társadalmi szervezetekkel együttműködve fejtik ki tevékenységüket.
Az EOQ MNB évente mintegy 15-20 nagyobb, illetve részvételi díjas rendezvényt bonyolít le a tagság és az érdeklődő szakemberek számára aktuális témakörökben a minőségügy területén. Az EOQ MNB kiemelkedő jelentőségű eseményei a Minőségügyi Világnappal és az Európai Minőségi Hónappal kapcsolatos rendezvények.

A Szakbizottságok - önállóan vagy együttműködve egymással és más minőségügyi szervezetekkel - évente átlagosan 60-80 kisebb-nagyobb részvételi díj nélküli rendezvényt, összejövetelt vagy kerekasztal megbeszélést tartanak.

Az EOQ MNB elsősorban az EOQ “Minőségügyi Szakemberek Harmonizált Regisztrációs és Tanúsítási Rendszer”-én (PRU) keresztül járul hozzá a minőségügyi szakemberek ismereteinek bővítéséhez és elismertetéséhez. Ehhez 1998-ban az EOQ MNB-t - sikeres nemzetközi audit eredményeképpen - az EOQ akkreditálta.

Mivel az EOQ MNB egyes speciális tanfolyamokon (pl. szintentartó tanfolyamok az EOQ oklevelek megújításához) kívül - függetlenségének és pártatlanságának teljes megőrzése érdekében - a felsorolt területeken nem képez ki szakembereket, ezért felülvizsgálja és elfogadja az EOQ harmonizált követelményeit kielégítő tanfolyamokat. Az EOQ MNB felügyelete mellett sikeres vizsgát tett végzősök közvetlenül kérhetik az EOQ oklevelet.

 Az EOQ MNB aktívan közreműködik az EOQ harmonizált rendszerének kiterjesztésében és hazai bevezetésében az egészségügy, a munkaegészségügy és -biztonság, valamint a középszintű képzés területén.

Kiadványok és publikációk

Az EOQ MNB évente mintegy 10-20 egyéb kiadványt jelentet meg, amelyek elsősorban hazai és külföldi minőségügyi rendezvényekhez kapcsolódnak.

A “Minőség és Megbízhatóság” című szakfolyóirat 1997-től kezdve az EOQ MNB kiadásában - közel 3000 példányban - évente 6 alkalommal jelenik meg. A folyóirat kiadását társkiadók és az EOQ MNB jogi tagvállalatai közül mintegy 100 segíti.

Az “EOQ MNB Évkönyve” 1993. óta rendszeresen - évente - kerül kiadásra. A tárgyév eseményeinek összeállítása mellett az Évkönyvek tartalmazzák az EOQ MNB mindenkori érvényes Alapszabályát, valamint az egyéni és jogi tagok névsorát, de az EOQ okleveles szakemberek jegyzékét is.

Az EOQ MNBa Terminológiai Szakbizottság munkabizottságának előkészítésében - 1999. elején kiadta “A Minőségügy Nemzetközi Értelmező Szótára” című dokumentumot, amelyet az EOQ MNB tagjai tagsági jogon kapnak meg, de bárki meg is rendelheti. A több, mint 3000 példányban készült és már hosszabb idő óta hiánycikknek számító sikeres kiadvány második - kibővített - megjelentetésére 2003. első félévében kerül sor

 

Hazai együttműködés

Saját keretén belül az EOQ MNB a következő független szervezeteket hozta létre, illetve működött közre megalapításukban, melyek jelenleg önálló jogi személyként működnek az EOQ MNB-vel szoros együttműködésben:

 Magyar Minőség Társaság (MMT)-1990-től

a “Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fóruma” (ISO 9000 Fórum)-1994-től;

 

 Nemzetközi együttműködés

 • EOQ MNB tagsági igazolvány;
 • a “Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat;
 • az “EOQ MNB Évkönyve”;
 • az “Élelmiszervizsgálati Közlemények” szakfolyóirat az EOQ MNB Élelmiszer Szakbizottság tagjai részére;
 • az EOQ és/vagy az EOQ MNBtagság feltüntetésének lehetősége, amit írásban kell kérni a 2-ik tagsági díj befizetése, az ISO 9001:2000-es tanúsítvány megléte és a tagsági díj 2-2-szeresének vállalása esetén;
 • az EOQ és az EOQ MNB kiadványai, valamint más minőségügyi anyagok kedvezményes áron, illetve esetenként költségmentesen;
 • 7 magas színvonalú angol nyelvű minőségügyi szakfolyóirat tartalomjegyzékének rendszeres térítésmentes rendelkezésre bocsátása e-mailen;
 • 10-20 %-os engedmény az EOQ MNBrendezvények és a speciális továbbképző tanfolyamok részvételi díjából;
 • segítségnyújtás előadások és publikációk elfogadtatásában a nemzetközi minőségügyi rendezvényeken;
 • kedvező csoportos utazási feltételek biztosítása az EOQ éves kongresszusaira;
 • tanácsadáscsadás az Európai Minőségdíj pályázaton részt venni kívánó tagvállalatok részére;
 • részvételi lehetőség EOQ és EOQ MNB projektekben

 

Minőségügyi Világkongresszus Budapesten 2011-ben

Vezértéma: “A globális minőség irányítása egy új korszakban”

Az EOQ MNB 5 európai ország (Norvégia, Oroszország, Románia, Svájc) minőségügyi szervezete közül Magyarország számára elnyerte az 55. EOQ Minőségügyi Kongresszus rendezési jogát, amelyet 2011. június 20-23. között Budapesten tartottak meg. Ez a Kongresszus egyúttal Minőségügyi Világkongresszus volt, amely 3 évente felváltva az Egyesült Államokban, Európában és Japánban kap helyszínt. A legutóbbi Minőségügyi Világkongresszusokra 2002-ben az Egyesült Királyságban (Harrogate), 2005-ben Japánban (Tokió) és 2008-ban az Egyesült Államokban (Houston) került sor.

Mivel ugyanebben az időszakban Magyarország töltötte be első alkalommal az Európai Unió elnöki tisztét, előkészületeket tettünk annak érdekében, hogy a Minőségügyi Világkongresszus ennek keretében is hivatalosan elismert rendezvény legyen.

A Minőségügyi Világkongreszus keretében a világ minőségügyi szervezetei vezetőinek csúcstalálkozója (World Quality Summit) és a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia tisztújító Közgyűlése is megtörtént.

A Kongresszus fő témakörei

Általános témák:

 • A minőség újrapozícionálása a késztermék-gyártásban
 • Terméktanúsítással a fogyasztóvédelemért
 • A vevőszolgálat fejlesztése a minőség újbóli előtérbe helyezésével
 • A minőségügyi szempontok érvényesülése a kis- és közepes vállalatoknál
  A minőség menedzsmentje, avagy a menedzsment minősége
 • Innováció és minőség a vállalatok versenyképességének növeléséhez
 • A szervezetek társadalmi felelősségvállalása és a fenntartható fejlődés

Minőségfejlesztési eszközök és módszerek:

 • Önértékelés és az új ISO 9004
 • Hat Szigma és Karcsúsított (Lean) Menedzsment
 • Vevői megelégedettség és hűség
 • A munkatársak bevonása és elégedettsége
 • Minőségügyi oktatás és továbbképzés
 • Szabványosítás, akkreditáció és rendszeraudit
 • Minőség és mérésügy (metrológia)

Ágazat-specifikus témák:

 • Élelmiszer- és vízminőség
 • Minőség az egészségügyben
   

QUALITY IN HEALTH CARE szekció összefoglója

 • Minőség a közigazgatásban
 • Minőség a gépjárműiparban
 • Minőség az építőiparban
 • Minőség a gyógyszeriparban
 • Minőség a turisztikában
   

Honlap: www.eoq.hu/

Legfrissebb hozzászólások