ISO FÓRUM


1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

A 90-es évek elejétől a magyarországi tanúsított szervezetek számának dinamikus növekedése, a minőségirányítási rendszerek elterjedése, a fejlett vállalati minőség-kultúra erősítése és terjesztése, a piaci verseny követelményeihez igazodó termékek és szolgáltatások egyre tökéletesebb megvalósítása pozitív példát és meghatározó iránymutatást jelentett Magyarországon valamennyi termelő és szolgáltató szervezet számára.

A tanúsított szervezetek körében hamarosan megérlelődött az a nézet, hogy összefogással "messzebbre juthatnak" és 1994-ben az EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága közreműködésével 41 tanúsított szervezet megalapította a

MAGYARORSZÁGI TANÚSÍTOTT SZERVEZETEK ISO 9000 FÓRUMÁT.

 A nem nyereségérdekeltségű, politikamentes társadalmi szervezet legfőbb célja az Alapszabályban meghatározott módon működve szervezze a tanúsított és más minőségfejlesztés iránt elkötelezett szervezetek és egyének együttműködését, és ez által elősegítse a piaci versenyképesség minél magasabb szintre emelését.

Az ISO 9000 FÓRUM közhasznú társadalmi szervezet. Legfelsőbb szerve a Taggyűlés. Az ügyintézést és képviseletet 3 tagú Elnökség - elnök, társelnök, alelnök - látja el. A gazdálkodás és a szervezet működésének felügyeletét 3 tagú Felügyelő Bizottság végzi.

Az ISO 9000 FÓRUM tagja lehet bármely jogi személy, illetve egyén, aki folyamatosan törekszik a minőségfejlesztésre, a minőségszemlélet terjesztésére és támogatja a szervezet céljainak megvalósítását, az Alapszabály rendelkezéseit önmagára kötelezően elfogadja, továbbá vállalja a tagdíj fizetését.

A szervezet életképességét jelzi, hogy megalapítása óta megtízszerezte taglétszámát, hogy egyre bővülő és színvonalában javuló szolgáltatást tud nyújtani tagjainak, hogy a magyar minőségügyi élet ismert és elismert szereplőjévé vált.

A taglétszám gyors növekedése és a tagság szakmai sokszínűsége következtében napirendre került az ágazati szerveződés. Így:

1999-ben megalakult az Egészségügyi és Szociális Ágazat,

-2004-ben a Közoktatási Ágazat,

-2003-ban a "KAPU" Tagozat, és

-2005-ben az Alap- és Járóbeteg-ellátási Tagozat.

2001-ben a FÓRUM IIASA-Shiba díjat nyert. 2003-ban a szervezet megszerezte a közhasznú társadalmi szervezet minősítést, és az ISO 9001:2000 szabvány szerinti MIR tanúsítást, 2006-ban elnyerte az "Elkötelezettség a kiválóságért" európai szintű elismerést.

 

2. A KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE

(1) Hatékony, gyakorlati fejlesztéseket támogató tapasztalatcsere programok rendezése, oktatás, képességfejlesztés a minőségszemlélet és minőségkultúra fejlesztése érdekében a tagság és a partnereink körében.

(2) Az EU csatlakozással és az EU tagsággal összefüggő, a szervezetek versenyképességét elősegítő szakértői, oktatási és tréning tevékenység.

(3) Az ISO 9000 FÓRUM Nemzeti Konferenciájának rendszeres megrendezése.

(4) Szervezetek két- és többoldalú együttműködésének támogatása.

(5) Együttműködés minden olyan belföldi és külföldi szervezettel, ami előmozdítja az ISO 9000 FÓRUM céljainak megvalósítását.

(6) Tagszervezeteink szakmai érdekeinek képviselete.

Az ISO 9000 FÓRUM "tagság centrikus" politika megvalósítására törekszik. Ez azt jelenti, hogy szolgáltatásaival legteljesebb mértékben a tagság elvárásainak kíván megfelelni.

A FÓRUM szolgáltatásai:

Díjmentes tapasztalatcsere látogatások "a legjobb gyakorlat" megismerése érdekében - a Nemzeti Minőségi Díjas, IIASA Shiba Díjas szervezeteknél, a Közoktatási és Regionális Minőségi Díjat elnyert szervezeteknél, illetve Magyarország kiváló vállalatainál és szervezeteinél. Évente 8-10 látogatást szervezünk, átlagosan 30 résztvevő/esemény részvételével.

Az 1994 óta évente megrendezett 2 napos Nemzeti Konferenciákon Balatonfüreden növekvő elégedettséggel vesznek részt a minőségfejlesztés ügyében érdekelt szervezetek képviselői.. Tagjainknak 25 %-os díjkedvezményt nyújtunk. A konferencián elhangzó előadásokat több mint 300 oldalas színvonalas kiadvány tartalmazza, amit a résztvevők megkapnak. A Konferencián résztvevők száma általában 280-350 személy. Az előadók 90%-át a Tagság köréből merítjük.

Szakmai érdekképviselet. A tanúsító és tanácsadó cégek szolgáltatásait érintő kérdőíves felmérések eredményeinek nyilvános megvitatása az érdekeltekkel a Nemzeti Konferenciákon. Kutatásokat végzünk a minőségfejlesztés versenyképességre gyakorolt hatására vonatkozóan. Az eredményeket publikáljuk, és a kormányzat felé javaslatokat fogalmazunk meg a minőségfejlesztés támogatására. Rendszeresen mérjük a tagság elégedettségét, gyűjtjük azokat az információkat, amelyek hozzásegítenek bennünket a tagság számára állandóan növekvő hasznosságú szolgáltatások nyújtásához.

Szakmai rendezvényeink bővülő tematikával, az ágazati igényekhez is igazodóan évente 8-10 alkalommal érhetők el - többnyire díjmentesen - tagjaink számára.

A www.isoforum.hu honlapon megtalálhatók a szervezettel, a rendezvényekkel kapcsolatos információk. Írásban és képekben beszámolunk a rendezvényekről. Az elhangzott előadások anyaga is megismerhető az érdeklődők számára.

Együttműködve más szervezetekkel színesíteni tudjuk szakmai kínálatunkat. Partnereink között vannak szakmai szervezetek, alapítványok, intézmények és kormányzati szervek.

Az Évzáró kulturális rendezvény tagjaink kapcsolatainak baráti elmélyítésére szolgál.

Fennállásunk óta rendezvényeinken több mint 12.000 személy vett részt.

3. ELISMERÉSEK

A FÓRUM elismeri a kiváló teljesítményeket és a szervezet iránti lojalitást. Elismerési rendszerünk az alábbiakat tartalmazza:

"A MINŐSÉGÉRT" Egyéni vándordíjat 2001-től a tagság javaslatára minden évben egy arra méltó személy számára - szakmai, emberi és közéleti teljesítménye alapján - ítéli oda a Díjbizottság.

A "FÓRUM Kiváló Támogatója Díj" (herendi váza+Oklevél) a rendszeres, kiemelkedő támogatás elismerésére.

"AKI SOKAT TETT A FÓRUMÉRT" Oklevelet az a személy kapja, aki bizonyítottan a minőség-ügy és a minőségszemlélet elkötelezett híve. Aktív tagsági tevékenysége révén kivívta a tagság és a vezetőség elismerését.

"Konferencia Legjobb Előadója Díj" a közönség szavazatai alapján a leghatásosabb női és férfi elő-adók számára.

Ágazati minőségdíjak 2003-tól:

"Az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatás Minőségéért" elismerő Oklevél
"A Közigazgatás minőségéért" elismerő Oklevél
"A Közoktatás minőségéért" elismerő Oklevél

A "FÓRUM Örökös Tagja" Oklevelet azok a természetes személyek kapják, akik több éven át tevé-kenykedtek az ISO 9000 FÓRUM hatékony működtetése és eredményessége érdekében, a nyugdíjba vonulást követően - az elnökség döntése alapján - elnyerik a "Fórum Örökös Tagja" címet, mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól, és az ISO 9000 FÓRUM tagokkal azonos jogokat élveznek.

5 éves "Alapító Emléktárgy" az ISO 9000 FÓRUM alapító tagjainak (1999).

10 éves "Alapító Emléktárgy" az ISO 9000 FÓRUM alapító tagjainak (2004).

15 éves "Alapító Emléktárgy" az ISO 9000 FÓRUM alapító tagjainak (2009).

"Jubileumi Oklevél" a FÓRUM alapító tagjainak (2009).

A "Konferencia 5 éves Törzsvendége" cím a Nemzeti Konferenciákon öt alkalommal regisztrált ven-dégek részére.

A "Konferencia 10 éves Törzsvendége" cím a Nemzeti Konferenciákon tíz alkalommal regisztrált ven-dégek részére.

A "Konferencia 15 éves Törzsvendége" cím a Nemzeti Konferenciákon tizenöt alkalommal regisztrált vendégek részére.


4. ADATOK A SZERVEZETRŐL

4.1. Alapítás időpontja: 1994. december 14.
4.2. Vezetőség:
Rózsa András elnök - Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Kormány Tamás társelnök - Controll Holding Zrt.
Boros András alelnök - Dunapack Zrt. Hullámtermék Gyár
4.3. ESZÁ vezetőség:
Dr. Tombácz Imre elnök
4.4. Közoktatási Ágazat vezetőség:
Vida Lajos elnök - Vályi Péter Szakképző Iskola
Radicsné Szerencsés Terézia titkár - BKMÖ Óvodája, Ált. Iskolája, Előkészítő Szakiskolája és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata.
4.5. "KAPU" Tagozat vezetőség:
Paulai Tibor - tagozatvezető
Tyetyákné Szilágyi Katalin - titkár
5. Felügyelő Bizottság:
Kovács Ibolya elnök - Sanatmetal Kft.
Forgács Irén tag - Magyar Faktoring Szövetség
Dr. Réczei Géza tag - nyugdíjas főmérnök

Bővebb információ: www.isoforum.hu

Legfrissebb hozzászólások