Magyar Kórházszövetség


A Magyar Kórházszövetség Közgyűlése

Állásfoglalás
Eger, 2010. április 21.

1. A Magyar Kórházszövetség az elmúlt 3 évben kiadott állásfoglalásaiban folyamatosan felhívta a figyelmet az ágazat egyre mélyülő válsághelyzetére, mely az ellátást a szolgáltatás volumenében és körében korlátozta, minőségében rontotta, és az intézmények működőképességét közvetlenül veszélyezteti.

2. A jelenlegi struktúra a rendelkezésre álló forrásokból az előírt szolgáltatási csomagot az elvárt szakmai minőségben nem képes nyújtani. A gazdasági ellehetetlenülés elkerülésére – az előző évek forráskivonásainak visszapótlására – már ebben az évben és a jövőben is 235 milliárd forinttal meg kell növelni a gyógyító-megelőző kassza előirányzatát.

3. Ismételten jelezzük, hogy a kialakult helyzetből csak egy átfogó, a strukturális, funkcionális és finanszírozási anomáliákat is kezelő, legalább középtávú stratégia mentén végrehajtott intézkedés-sorozat jelenthet kiutat, melyben felajánljuk aktív és kezdeményező részvételünket.

4. Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a humán erőforrás ellátás problémáinak megoldását halogatni rövidlátó, öngyilkos taktika. Az egészségügyben dolgozók presztízsének visszaállításához a ma meglévő morális válság megoldásához az egészségügyi dolgozók megbecsülése, munkájuk erkölcsi és anyagi elismerése halaszthatatlan.

5. A kórházak csak jól szervezett, egységes külső és belső környezeti rendszerben tudnak eredményesen és hatékonyan működni, melyben jogbiztonságra, tervezhetőségre, valamint az irányukba megfogalmazott elvárások és az erőforrások összhangjára van szükség.

6. Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy szakmai javaslataink mellőzése gyakran szakszerűtlen, követhetetlen és végrehajthatatlan központi intézkedéseket eredményezett. Ezzel az egészségügy olyan mélypontra került, mely már nem csak a lakosság egészségi állapotát, hanem a gazdaság teljesítőképességét is rontja. Nyugat-európai államok mintájára, a hatékonyabb együttműködés érdekében megfontolandónak tartjuk olyan jogi szabályozás elfogadását, amely megfelelő hatáskört – de felelősséget is – ró a kórházakat képviselő szövetségünkre.

7. Szükségesnek és halaszthatatlannak tartjuk, hogy a politikai döntéshozók az egészségügyet és az egészség ügyét valódi prioritásként kezeljék. Olyan gazdaságpolitikát kell kialakítani, mely az egészségipart – ezen belül az egészségügyet – a gazdaság húzó ágazataként, fontos GDP termelőként, és jelentős munkahely teremtő szektorként értelmezi.


A Magyar Kórházszövetség
Közgyűlése

Legfrissebb hozzászólások