Magyar Minőség Társaság

A Magyar Minőség Társaság
(részlet az alapszabályból)

 A Magyar Minőség Társaság (rövidítése: MMT, a továbbiakban: Társaság), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, tagjai önállóságát nem érintő, nem nyereségérdekeltségű, politikamentes, tudományos társadalmi szervezet, amely a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a Társaság Alapszabálya szerint működik.

 

 A Társaság célja
A Társaság alapvető célja a minőségközpontú szemlélet, gondolkodás és tevékenység mind szélesebb körű elfogadásának és elterjesztésének támogatása Magyarországon az életminőség folyamatos javítása érdekében.

 

 Céljaink elérése érdekében:

 • tudatosítja a gazdaság szereplőiben, hogy a minőség meghatározó tényező a gazdasági siker elérésében
 • elősegíti a fogyasztóvédelem hatékony működését, a fogyasztói érdekek érvényesülését
 • feladatának tekinti az EU egységes piaca által támasztott minőségi, minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerekkel kapcsolatos követelmények megismertetését,
 • együttműködik a minőséggel foglalkozó hazai és külföldi (nemzetközi) szervezetekkel,
 • folyamatos és rendszeres tájékoztatást ad a minőséggel kapcsolatos új módszerekről, segíti hazai bevezetésüket,
 • minőséggel kapcsolatos oktatásokat szervez,
 • megjelentet és terjeszt minőségirányítási kiadványokat,
 • hazai és nemzetközi tudományos tanácskozásokat, kiállításokat rendez, és közreműködik az ezekhez kapcsolódó teljes körű szolgáltató tevékenység megvalósításában,
 • képviseli a tagok szakmai érdekeit hazai és nemzetközi szinten,
 • véleményt nyilvánít a minőség ügyét érintő kérdésekben,
 • működésében érvényesíti a minőségközpontú alapelveket.

Legfrissebb hozzászólások