Minőségfejlesztési Központ

A Minőségfejlesztési Központ az Iparfejlesztési Közalapítvány önállóan gazdálkodó szervezeti egysége. A Központ küldetésének tekinti a legújabb minőségirányítási és szervezetfejlesztési eszközök, módszerek elterjesztését hazánkban. A Központ tevékenyen bekapcsolódik a szakmai élet vérkeringésébe, és céljai elérése érdekében kiemelkedő szerepet szán a különböző díjra pályázó szervezetek önértékelési munkáinak segítésére, tanácsadására és a pályázatírásra való felkészítésre. A legjobb tapasztalatok átadása és átvétele érdekében együttműködik azon hazai cégekkel, akik benchmarking témában elöl járnak.

 A küldetésünknek és céljainknak megfelelően az alábbi tevékenységeket végezzük:

  • országos minőségügyi konferenciák szervezése, a legjobb minőségügyi gyakorlat tudatosítása érdekében
  • akkreditált önértékelési szakértő tanfolyam a vállalkozások szervezeti kiválóságának növeléséhez
  • kihelyezett tréningek a vállalat profiljára szabva, az igényeknek megfelelően
  • felkészítés a Nemzeti Minőségi Díjra, valamint a különböző minőségügyi díjakra
  • forrásteremtés: a szervezetek jobb pályázatírása érdekében pályázatírói segítségnyújtás
  • információs tudásbázis működtetése a Központban

A külső szervezetek számára igen fontos, hogy gyorsan, egyszerűen jussanak hozzá a számukra szükséges információkhoz. Ehhez nyújtunk segítséget a Központban összegyűjtött,  és rendszerezett adatokkal. Adatbázisunk a hazai tanácsadó és tanúsító szervezetekre, szakértőkre, díjazott vállalkozásokra vonatkozik, melyet a hazai szakmai szervezetekkel kiépített együttműködésünk révén a szervezetfejlesztéshez kacsolódó egyéb adatokkal egészítünk ki.

 Az önértékelés módszerét egyre több szervezet használja a fejlesztés eszközeként hazánkban. Célunk az önértékelési módszer, s az ahhoz szükséges eszközök minél szélesebb körben történő megismertetése benchmarkinggal, valamint a jó tapasztalatok továbbadásával.

 Évente több országos konferenciát szervezünk, melyeknek központi témája az aktuális igényekhez igazodik. Rendezvényeinket közel 100 fő látogatja, amelyekkel való elégedettséget a később kialakuló hosszútávú partnerkapcsolatok is igazolják.

 Minden tevékenységünknél a kiválóságra és a folyamatos javításra, fejlesztésre törekszünk.

 Munkatársak és elérhetőségek

Minőségfejlesztési Központ
Telefon: +36 1 332 0362, Fax: +36 1 332 0787
Sződi Sándor ügyvezető igazgató, minőségszakértő
Telefon: +36 1 332 0362
E-mail: szodi@ifka.hu

 Nagy Zsuzsanna oktatás és rendezvényszervező
Telefon: +36 1 332 0362
E-mail: nagyzs@ifka.hu

Legfrissebb hozzászólások