ISO 9000 FÓRUM javaslatai

Az ISO 9000 FÓRUM XVII. Nemzeti Konferenciáján, Balatonvilágoson 2010. szeptember 9-én megtartott szekcióülésén az Egészségügyi Szakbizottság résztvevő tagjai az alábbi állásfoglalást alakították ki.

Megoldandó feladatokat a közeljövőben, amelyek előreviszik az egészségügyet:

  • Minőségfejlesztési módszerek oktatása.
  • Klinikai audit, akkreditáció, tanúsítás egységesítése
  • Standardok, és azokat mérő indikátorok kidolgozása
  • Szakmai adatok gyűjtése és feldolgozása, kiértékelése a működés ellenőrzésére.
  • Betegbiztonság, nem kívánt események megelőzése
  • Kockázatkezelés, hibaköltségek csökkentése
  • Szemléletváltozás kell. Ne tekintsük eleve adottnak és elkerülhetetlennek a hibás teljesítést.

A jelenlévők az alábbi állásfoglalást fogalmazták meg.
1. Az egészségügy még működik, mert vannak az intézményekben elkötelezett szakemberek, akik a jelenlegi nehéz körülmények között is tisztességgel teszik a dolgukat, de ha a körülmények tovább rosszabbodnak (tárgyi feltételek szűkössége, humán erőforrás megbecsülése és elismerése, személyi feltételek hiányosságai), akkor sokáig már nem fog megfelelő minőségben működni az egészségügyi ellátás Magyarországon.

2. Vannak külföldön jól működő rendszerek a kockázatkezelésre és kockázatmenedzsmentre, amelyet az állam működtet, a kórházak kötelező jelleggel részt vesznek benne. Ez pénzalapot teremt arra, hogy kezeljék az esetlegesen előforduló káresemények következményeit, de arra is rászorítja az intézményeket, hogy jelentsék, kivizsgálják és előzzék meg az ilyen események előfordulását.

3. Az államnak a jogszabályi hátteret egyértelműen meg kell teremteni a minőségfejlesztés támogatására és szabályozott keretek között történő megvalósítására. Szervezetten mögé kell állnia a kórházakban jelenleg elszórtan és nem összehangoltan végzett minőségfejlesztési munkáknak, hogy azok egységes formában, a szakmailag legjobb módszertannal, és államilag ellenőrzötten történjenek.

4. Az egészségügyet irányító kormányzati szerveknek olyan központi intézményt kell működtetni, amely szakértő módon végzi ezt a tevékenységet, és folyamatos szakmai segítséget nyújt az intézményeknek a minőségirányítás és minőségfejlesztés területén. Ezáltal lesz csak elérhető, hogy minden intézményben működjön a minőségirányítási rendszer, egységesen végezzék azokat a tevékenységeket, amelyek az egészségügy megfelelő színvonalát és a betegellátás megfelelő biztonságát garantálják. Ezáltal az egészségpolitika irányítói is rendszeresen adatokat kaphatnak arról, hogy milyen szakmai és szervezési tevékenység folyik az intézményekben, és hol kell beavatkozni, hogy javuljon a rendszer működése.

Kapcsolódó link

ISO 9000 Fórum honlapja
 

Hozzászólások

Nincs hozzászólás...

Hozzászólás előtt be kell jelentkezni:
BELÉPÉS

Legfrissebb hozzászólások