Kórházak minőségügyi felmérése-2017

KÓRHÁZAK ISMÉTELT MINŐSÉGÜGYI FELMÉRÉSE

(2016. december 31-i helyzetnek megfelelően)

 

A felmérés a 2014-ben lezajlott országos felmérés folytatása volt. Az akkori felmérés a kórházak 2013. december 31.-i állapotra vonatkozó minőségügyi tevékenységeit értékelte.

 

A kórházak minőségügyi tevékenységeit ismételten felmérő kérdőívet az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB), Egészségügyi és Szociális Szakbizottsága, a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara közösen fejlesztette ki.

A felmérés technikai lebonyolításában az Állami Egészségügyi Ellátó Központ segített.

 

A felmérés indoklása: Annak érdekében, hogy naprakész információ álljon rendelkezésre az ÁEEK alá tartozó kórházak vezetési, szervezetfejlesztési és minőségügyi tevékenységeiről, továbbá azok fejlődéséről, alapvetően fontos a felmérések rendszeres megismétlése, az eredmények értékelése, továbbá a kórházak és az egészségpolitika döntéshozóinak tájékoztatása.

 

A felmérés főbb célkitűzései

1. Az egészségpolitikai döntéshozóknak és egészségüggyel foglalkozó szakembereknek egy pillanatképet mutatni a kórházakban folyó minőségirányítással és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységekről.

2. Az adatlapok kitöltése a kórházak minőségügyi rendszerének és szakmai minőségügyi tevékenységének önértékelését is szolgálta, segítve ezzel a szervezetek fejlődését.

3. A felmérés lezárása után, minden kórház megkapja saját eredményeit összehasonlítva a többi kórház összesített eredményeivel, mellyel további támogatást jelent az intézményi szintű minőségügyi tevékenységek fejlesztéséhez.

4. Megvizsgálni, hogy korábbi hasonló jellegű felmérésekhez képest milyen változás következett be a kórházakban.

 

A kérdőív összesen 232 kérdést tartalmazott és 11 részből állt:

1.   Kitöltési útmutató

2.   Az intézmény azonosítása (5 kérdés)

3.   Minőségirányítással kapcsolatos kérdések (53 kérdés)

4.   Minőségügyért felelősre vonatkozó kérdések (14 kérdés)

5.   Minőségi indikátorok gyűjtése (31 kérdés)

6.   Betegtájékoztatással és betegazonosítással kapcsolatos kérdések (15 kérdés)

7.   Szakmai tevékenységek szabályozására vonatkozó kérdések (28 kérdés)

8.   Műtétek biztonságos elvégzésre vonatkozó minőségbiztosítási kérdések (30 kérdés)

9.   Decubitus-prevencióra vonatkozó kérdések (20 kérdés)

10. Infekciókontrollra vonatkozó kérések (32 kérdés)

11. Vélemény a kérdőívről (4 kérdés)

 

A kifejlesztett kérdőív kiküldése online formában az EvaSys program (EvaSys Education Survey Automation Suite, Rel. 6., Electric Paper Evaluationssysteme GmbH, Lüneburg, Németország) segítségével történt.

 

Összesen 98 intézménynek küldtük ki az online kérdőívet, amelyből 90 válaszolt.

A válaszadási arány 91,8% volt.

 

A felmérés 2017. május 10.-én kezdődött és 2017. június 30.-án fejeződött be.

 

A kérdőívek részletes feldolgozása és értékelése még folyamatban van.

Legfrissebb hozzászólások